Geborgde Werkwijze

01 Juni 2022

Het is voor Slijterij Wijnhandel Meijer, slijterij achter deze webshop Drankenwebshop.com, van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Slijterij Wijnhandel Meijer wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.
 
Met deze pagina wordt inzicht gegeven in de manier waarop Drankenwebshop.com invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.
 

Deze pagina is altijd actueel. Dit betekent dat deze pagina wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

 

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Drankenwebshop.com heeft bij binnenkomst op de website een leeftijdscontrole waar de klant zijn of haar leeftijd zal moeten invoeren. Ook bij het aanmaken van een account op deze website zal er om een leeftijd worden gevraagd en bevestigd. Verder is onderaan op elke pagina van de website een NIX18-logo geplaatst met een link naar dit bericht. Ook is er op elke product pagina een NIX-18 logo geplaatst met wederom een link naar dit bericht. Na een succesvolle bestelling op deze website zal deze verzonden worden via PostNL met een leeftijdverificatie aan de deur. Via deze maatregelen hopen wij verkoop aan minderjarigen te ontmoedigen.

 

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers en bezorgers zijn ervan bewust dat er een leeftijdsrestrictie zit op bijna alle producten in de slijterij en op deze webshop. Wanneer deze producten bij de kassa komen zal er dan ook bij twijfel een leeftijdverificatie worden gevraagd. Op deze webshop wordt dat gedaan doormiddels van een leeftijdsverificatie bij ingang van de webshop en bij het aanmaken van een account. Leeftijden onder de 18 jaar worden niet geaccepteerd bij het aanmaken van een account.

 

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal één keer per jaar moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende   verplichtingen. Slijterij Wijnhandel Meijer zal minimaal een keer per jaar een steekproef uitvoeren binnen de eigen organisatie om te controleren of andere medewerkers zich inderdaad aan deze geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen houden. Dit zal kenbaar worden gemaakt door de aanpassing van de datum bovenaan deze brief.

 

Hartelijk dank voor uw begrip. Mochten er nog vragen zijn over de geborgde werkwijze kunt u ons altijd bereiken via info@drankenwebshop.com.